Je bent zo mooi anders : liefdevolle gedichten

Andreus, Hans

Haarlem : Holland B.V., Uitgeversmaatschappij, 2018
1 ex in stock1 ex. in voorraad Hardback: EUR 17,95 
Liefdevolle gedichten

In zijn Brieven aan een jonge dichter beweert Rainer Maria Rilke dat niets zo moeilijk is als het schrijven van geslaagde liefdespoëzie. Met onder andere gedichten als ‘Voor een dag van morgen’, ‘Ik heb je liever’, ‘Je bent zo’ is Hans Andreus (1926 – 1977) daar op onnavolgbare wijze in geslaagd. Van generatie op generatie wordt zijn liefdeslyriek gelezen, doorgegeven en geciteerd. De gedichten zinderen van emotie en vallen op door eenvoud en kracht. Ongetwijfeld zullen ook jonge lezers hierdoor geraakt worden.

Voor deze bloemlezing zijn 65 gedichten gekozen, waarbij het thema ‘liefdevol’ ruim is opgevat. Naast liefdesgedichten is bijvoorbeeld ook een liefdevol afscheid of een liefdevolle observatie geselecteerd.

Op poëziegebied wordt Hans Andreus (1926-1977) nogal eens tot de experimentele dichtersgroep de Vijftigers gerekend, maar met zijn onontkoombare eigen geluid en visie vormt hij eigenlijk een richting apart. Hoewel hij zichzelf ‘dichter’ noemde, beoefende Hans Andreus het schrijversvak op een zeer veelzijdige manier. Naast proza en poëzie voor volwassenen, schreef hij een groot aantal versjes- en verhalenbundels voor kinderen.
Tags:

bloemlezing één dichter
liefdespoëzie
Man
Nederlands
Twintigste eeuw
Debuteerde 1950-1960
Gestorven 1977
Gestorven aan botkanker
Vijftigers
Kinderpoëzie
Henriëtte Roland Holst-prijs
Jan Campert-prijs
Zilveren Griffel
'Voor een dag van morgen'