De bedwelmingsman verroert zich

Dekkers, Hans

Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2018
4 ex in stock4 ex. in voorraad Paperback: EUR 20,99 
Er zijn van die ogenschijnlijke toevalligheden die onverwacht in onze herinnering kunnen opduiken. ‘Lichtmomenten’ noemt Hans Dekkers ze, herinneringen met een verhoogde realiteit, herbelevingen waarin iets stolt wat zich in de tijdelijkheid heeft voltrokken. We kijken om naar deze momenten, beelden, voorwerpen of visioenen, zoals Orpheus omkeek naar zijn Eurydice. We beschouwen ze als het fotoalbum van onze ziel. Zijn ze ons houvast, onze redding? Of zijn ze uiteindelijk onze ondergang, omdat we geneigd zijn ons eraan vast te klampen?ze wassen zich, de geesten, boenen en krabben

het vuil der jaren van zich af, tot op het bot

maken zij zich schoon, zuiveren het moment

herscheppen de stoffige antiquiteiten

tot de luister van een onbedorven beeld
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Man
Nederlands
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde 1990-2000