Omen

Stroeve, Lans

Uitgeverij Vleugels, 2015
in stockin voorraad EUR 19,50 
Simultaan aan de mooie nieuwe bundel ‘Olympisch zwemmer’ bij De Arbeiderspers, dit daar niet in opgenomen gedicht in een bibliofiele editie.
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Bibliofiele editie
Vrouw
Nederlands
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde als dichter 1990-2000