Rug aan rug : gedichten rond Eros en Thanatos

Cyriel Gladines

Leuven : Uitgeverij P, 1999
1 ex in stock1 ex. in voorraad Paperback: EUR 9,80 
Rug aan rug is de tweede bundel van Cyriel Gladines. Ook hier nemen existentiële thema’s als liefde en dood weer een belangrijke plaats in. Vergankelijkheid en dood worden vaak ongenadig hard verwoord. Gelukkig kan de liefde in combinatie met een a-rationele verwondering het leven zin geven. Vele gedichten zijn dan ook een ode aan de natuur en aan het hervinden van het echte ik. De bundel eindigt trouwens met een cyclus lyrische liefdesgedichten die het citaat (uit een gedicht van Dylan Thomas) bij het begin van de bundel evoceren: Though lovers be lost, love shall not / And death shall have no dominion.

Deze mooie en ontroerende bundel bevestigt het poëtisch talent van Cyriel Gladines.
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Man
Vlaams
Belgisch
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde 1990-2000