Het huis van hogerhand : de dichter en de monnik

Hanssens, Dirk ; Fabri, Leo (ill.)

Leuven : Uitgeverij P, 1999
1 ex in stock1 ex. in voorraad Paperback: EUR 42,00 
Dirk Hanssens beschrijft ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Abdij Keizersberg in Leuven met 36 becommentarieerde gedichten de contouren van zijn abdij én ook de monniken die er wonen.
De selectie van de gedichten getuigt van een originele keuze. Ze bracht verschillende auteurs samen in literaire verscheidenheid: Hertmans, Van Wilderode, Nolens, Enquist, Jooris, Gruwez, Gezelle, Van Herreweghen, enz.
Bij de gedichten levert Hanssens telkens zijn commentaren ontstaan uit studie: hij leidt de lezer rond in zijn groot papieren huis, maar laat hem toch vrij rondlopen, hij duidt en laat open. Hij hanteert daarbij een ronduit prachtig Nederlands.
Deze originele bundeling werd op typische Fabri-wijze paginagroot geïllustreerd. De tekeningen van Leo Fabri zijn als visuele poëzie die een zeldzame eenheid vormt met de opgenomen gedichten.

Tags:

bloemlezing diverse dichters
secundaire literatuur
Abdij Keizersberg in Leuven
Man
Vlaams
Belgisch
Benedictijnermonnik
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw