Naar de daken

Wesseling, Bernard

Amsterdam : Singel Uitgeverijen, 2012
1 ex in stock1 ex. in voorraad Paperback: EUR 17,95 
Naar de daken, de tweede bundel van Bernard Wesseling, is van een andere aard dan zijn bekroonde eersteling Focus. De dynamiek en levenslust krijgen gezelschap van een stilte waarin geprobeerd wordt iets te begrijpen van rouw en afscheid. Een hartstochtelijke poging tragedie in triomf om te zetten, waarbij steeds geldt: het is brille versus branie. Maar zonder iets af te dwingen, want zoals Wesseling zelf ergens zegt: 'Neem de tijd, wees gerust onovertuigd'.
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Man
Nederlands
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde 2000-2010
C. Buddingh'-prijs