Zon.

Verhelst, Peter

Amsterdam : Bezige Bij b.v., Uitgeverij De, 2019
3 ex in stock3 ex. in voorraad EUR 20,99 
In het eerste deel van ZON spelen de gedichten zich af op hetstrand of in zee, in een auto of in een lichtgevend huis. Altijdspeelt de zon een rol. Op een gegeven moment sluipen er leeuwenin de bundel, die alles op scherp zetten. Honderden, duizendenleeuwen die veranderen in een veld vol juichende zonnebloemen.ZON geeft een nieuwe wending aan het omvangrijke oeuvrevan Peter Verhelst: de bundel is een broeierig geheel, waarin hetpolitieke voor het eerst duidelijk verbonden wordt met het lyrische.Omdat onze tijden daarom vragen.
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Man
Belgisch
Vlaams
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde 1980-1990
Postmodernisme
Jan Campert-prijs
Herman de Coninckprijs