Gedichten

Perk, Jacques

Culemborg : Tjeenk-Willink, 1971
in stockin voorraad no price setprijs onbekend 
Tags:

verzameld werk één dichter
Man
Nederlands
Negentiende eeuw
Debuteerde 1880-1900
Gestorven 18811101
Gestorven aan een longaandoening
Sonnetten
Tachtigers
Mathilde