UPCOMING EVENTS KOMENDE EVENEMENTEN
FREE entry but please let us know if you are coming VRIJ toegankelijk maar laat even weten of je komt

Avondconcert met poëzie: The Consort for 18th Century Harmony - "if music and sweet poetry agree" Evening concert & readings: The Consort for 18th Century Harmony - "if music and sweet poetry agree"

Tuesday 12 February 2019
Starts at 20:15 - doors open from 19:30 (English-spoken event)
Dinsdag 12 februari 2019
Aanvang 20:15 - inloop vanaf 19:30 (Engelstalig)

Venus schenkt Aenaeas zijn wapenrusting, Gerard de Lairesse, 1670Venus gives Aenaeas his coat of armour, Gerard de Lairesse, 1670
The Consort for 18th Century Harmony brengt een gevarieerd programma met klassieke muziek en poëzie uit de 18e eeuw.

Vrij toegankelijk. Er worden drankjes geserveerd en na afloop is gelegenheid met de musici te spreken.

PROGRAMMA
John Dryden (1631-1700)
Delen uit “Alexander’s Feast”

Jean-Ph. Rameau (1683 – 1764)
Deuxième Piece de Clavecin en Concert: La Laborde, La Boucon, L’Agaçante, Menuet I et II

Vergilius, vert. John Dryden.
Delen uit de Aeneïs van Vergilius, boek VIII

G.Ph. Telemann (1681 – 1767)
Parijs kwartet no. II in a klein
Allegro, Affettuoso, Vivace

L.-N. Clérambault (1676 – 1749)
Cantata “Les Forges de Vulcain” (De smidse van Vulcanus)

HET ENSEMBLE
The Consort is het jongste oude muziek-ensemble van Nederland. De leden van dit internationale ensemble kennen elkaar via het Koninklijk Conservatorium van Den Haag waar hen artisticiteit, technische/ambachtelijke vaardigheid en veelzijdigheid zijn bijgebracht.
The Consort for 18th Century Harmony brings us a varied programme of classical music and poetry from the 18th century.

Entrance free. Drinks will be served and the musicians will be happy to answer your questions.

PROGRAMME
John Dryden (1631-1700)
From “Alexander’s Feast”

Jean-Ph. Rameau (1683 – 1764)
Deuxième Piece de Clavecin en Concert: La Laborde,
La Boucon, L’Agaçante, Menuet I et II

Virgil - translated by John Dryden.
From the Aeneïd, Book VIII

G.Ph. Telemann (1681 – 1767)
Parisian Quartet no. II in a minor
Allegro, Affettuoso, Vivace

L.-N. Clérambault (1676 – 1749)
Cantata “Les Forges de Vulcain” (Vulcan’s Smithy)

THE ENSEMBLE
The Consort is the youngest ensemble of ancient music in the Netherlands. The members of this international collective have all been educated at the Royal Conservatory in The Hague where they were taught artistic expression, technical skill, and musical versatility.