Woelig stof. 2e druk

Rawie, J.P.

Amsterdam : Bert Bakker, 2003
in stockin voorraad Hardback: EUR 16,99 
'Idylle'<br/><br/>Het regende toen ik de trein betrad<br/>die mij zo vaak uit steeds dezelfde steden<br/>door steeds eenzelfde regen had gereden<br/>naar steeds dezelfde noordelijke stad.<br/><br/>Vermoeid uit mijn gedachten weggegleden<br/>had ik een vaag soort halve slaap gevat:<br/>mijn niet meer te traceren levenspad<br/>verloor zich in een anoniem verleden.<br/><br/>Toen naderde de trein de brug, en uit<br/>een halve droom schoot ik ten halve wakker;<br/>wat laatste druppels waaiden van de ruit.<br/><br/>Ik zag: de IJssel stroomt nog naar de zee.<br/>Gods licht beschijnt Gods water en Gods akker.<br/>In groene uiterwaarden graast het vee<br/>