Over het geluk van oude zomers

Vaernewyck, Eddy

[Almelo] : Schrijverspunt, 2016
available in 1-5 days beschikbaar in 1-5 dagen Paperback: EUR 17,50 
Eddy Vaernewyck werd geboren op 1 april 1962 in Deinze maar groeide op in het Leiedorp Deurle.

Hij liep school in het Gentse Sint-Paulusinstituut, waarna hij Germaanse Filologie studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent. In 1985 promoveerde hij er met een licentieverhandeling over de geschiedenis van de Vlaamse Poëziedagen, in datzelfde jaar bekroond met de Stijn Streuvels-Jozef Simons-prijs voor Nederlandse Letterkunde en waarvan in 2000 een verkorte vulgariserende versie werd uitgegeven door heemkring Het Land van Nevele. En daarmee raken wij meteen zijn twee interessegebieden aan: poëzie en de geschiedenis en literatuur van de Leiestreek.

In een ver verleden schreef Eddy Vaernewyck verscheidene recensies over poëzie in o.m. Poëziekrant, Proka, Literatuurlijk en Teater, de nieuwsbrief van ARCA/N.E.T. Daarnaast zetelt hij geregeld in jury's van dichtwedstrijden zoals de poëzieprijs Basiel de Craene, de poëzieprijs Blanka Gijselen en de poëziewedstrijd 'Deinze rijmt'. Als auteur publiceert hij reeds jarenlang talloze artikels over lokale geschiedenis in de jaarboeken van heemkring Scheldeveld, waar hij ook actief is als redacteur en bestuurslid. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar leven en werk van Cyriel Buysse, waarover hij een aantal bijdragen publiceerde in de jaarboeken van het Cyriel Buysse Genootschap.

Als dichter is Eddy Vaernewyck lid van DéCéDé, het Dichters Convent Deinze, boven de doopvont gehouden door Deinzes eerste en betreurde stadsdichter Martin Carrette en nu onder het voorzitterschap van Luc C. Martens, de huidige stadsdichter van Deinze.

Gedichten van Eddy Vaernewyck werden opgenomen in Poëziekrant, diverse gelegenheidsuitgaven, periodieken en andere publicaties.

Over het geluk van oude zomers is zijn debuutbundel.
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Debuutbuindel
Man
Vlaams
Belgisch
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde na 2010