Handschrift

Rawie, Jean Pierre

Amsterdam : Prometheus, Uitgeverij, 2017
1 ex in stock1 ex. in voorraad Hardback: EUR 15,00 
Tags:

bundel door individuele dichter in oorspronkelijke taal
Man
Nederlands
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Debuteerde 1970-1980
Charlotte Köhler-prijs