Mini Belgium Bordelio : 10 auteurs belges; belgische auteurs

Vielle, Laurence (samenst.)

Gent : Poeziecentrum vzw, 2017
1 ex in stock1 ex. in voorraad Hardback: EUR 3,00 
Sinds 2014 is er in België een Dichter des Vaderlands. Om de twee jaar wordt een dichter uit een andere taalgemeenschap aangeduid. Deze eretitel werd in 2016 toegekend aan de Franstalige dichteres Laurence Vielle.
Het is een project dat de taalgemeenschappen de kans biedt, in een verbrokkelend Belgisch landschap, om spelenderwijs bruggen te slaan, steeds weer, om uitwisseling te stimuleren, gemeenschappelijke acties te bedenken en grenzen te doen vervagen.
Laurence Vielle droomde ervan dat er op school opnieuw ruimte komt om gedichten uit het hoofd te leren, dankzij een bloemlezing voor kinderen en jongeren van 11 tot 18 jaar.

Bij uitgeverij Maelström verscheen in samenwerking met het Poëziecentrum reeds eerder
Belgium Bordelio, volume I en II, een tweetalige bloemlezing van levende Belgische dichters.
Deze mini versie verzamelt vijf Vlaamse en vijf Franstalige jeugddichters: Joke van Leeuwen, Lotte Dodion, Geert De Kockere, Seckou Ouologuem, Stijn Vranken, Gioia Kayaga, Lisette Lombé, Youness Mernissi, L'Ami Terrien en Luc Baba.

De bloemlezing zal voor een bescheiden prijs (nauwelijks 3 euro) verkocht worden en bij elke nieuwe start van het schooljaar aan de leerlingen aangeboden worden.

Laurence Vielle (Brussel, 1968) is een Franstalige Belgische dichteres en actrice.
Voor haar werk als schrijfster en voordrachtskunstenaar ontving ze verschillende prijzen. In 2015 kreeg ze een van de 'Grands Prix Internationaux du Disque et du DVD', in de categorie 'Parole enregistrée', van de Académie Charles Cros voor haar boek met bijhorende cd Ouf, die bij uitgeverij maelstrÖm verscheen.
Tags:

bloemlezing diverse dichters
kinderpoëzie