Verzamelde gedichten.

Lievaart, Inge

Deventer : VBK Media, 2012
available in 1 days beschikbaar in 1 dagen Hardback: EUR 39,90 
Tags:

verzameld werk één dichter
Religieuze poëzie
Vrouw
Nederlands
Twintigste eeuw
Eenentwintigste eeuw
Protestant
Debuteerde 1940-1950
Gestorven 20121015