Hadewijch het boek der liederen : tekst en vertaling - Band 1

Hadewijch; Vekeman, H. (tekst en vert.)

Budel : Damon B.V., Uitgeverij, 2005
available in 1 days beschikbaar in 1 dagen Hardback: EUR 29,90 
In deze vertaling van de 45 liederen van Hadewijch heeft de auteur waarlijk vernieuwend werk verricht. Voor de eerste keer worden deze teksten onomwonden gelezen als mystieke liederen, die een overtuigende spirituele kracht uitstralen. Door Hadewijch radicaal in de traditie van Cîteaux en Benedictus te plaatsen, is de auteur erin geslaagd dit liedboek als een uitmuntend document over christelijke spiritualiteit te lezen, én te vertalen. Daartoe selecteerde hij een reeks steeds weer terugkerende sleutelwoorden en zocht hij de betekenis daarvan met succes in de Brieven van Hadewijch zelf.

Door niet toe te geven aan rijmdwang ontstond een sprankelende vertaling, die onmisbaar is voor neerlandici, theologen, en alle mensen die zoeken naar een gefundeerde en leefbare spiritualiteit. Want daarover zingt dit liedboek, rond de grondthema's van het menselijk verlangen, het onvermijdelijk tekort, de universele dienstbaarheid, en het geloof in een spirituele wereld die de hele mens aanspreekt.

Tags:

verzameld werk één dichter
wetenschappelijke editie
Vrouw
Dertiende eeuw
Vlaams
Nederlands
Brabant
Mystiek