Ontsnappende hemel

Ch'in, Shang; Marijnissen, Silvia

Amsterdam : Voetnoot, Uitgeverij, 2012
in stockin voorraad Paperback: EUR 19,00 
SHANG CH'IN [1930-2010] is een van de meeste gewaardeerde dichters van het Chinese taalgebied. Deze dichter, wiens werk in vele talen is vertaald, is vooral bekend om zijn prozagedichten, waarvan er in de bundel ONTSNAPPENDE HEMEL een groot aantal zijn opgenomen.<br/>Vertaalster Silvia Marijnissen koos vijftig gedichten van Shang Ch'in en voorzag de bundel van een boeiend en helder nawoord.<br/><br/>In navolging van de surrealisten wil Shang Ch'in in zijn werk meer laten zien dan het direct waarneembare. Dit uit zich soms in kronkelige, steeds verder uitdijende zinnen, die door hun lengte als het ware omkantelen, alsof ze door hun bochten aan de taal willen ontsnappen. <br/>Shang Ch'ins pentekeningen, waarvan een aantal in de bundel zijn opgenomen, zijn precies zo: visuele gedichten van een paar bijzonder lange, kronkelende lijnen die uit herkenbare elementen bestaan maar toch ongrijpbaar zijn.