Raana bij de vijver. [Moderne Perzische poezie]

Sepehri, S.; Seyed-Gohrab, A. (vert.)

Uitgeverij Quist, 2007
1 ex in stock1 ex. in voorraad Paperback: EUR 9,95 
Sepehri is een veelzijdige natuurdichter. In zijn poëzie beschrijft hij aspecten van de natuur die moeilijk te vangen zijn. Vaak vraagt hij de lezer te luisteren en te kijken naar de meest voor de hand liggende natuurlijke verschijnselen. Soms triviale dingen zoals een kiezelsteen of een dode wesp worden in rijke en levendige beeldspraken afgeschilderd.

Op het eerste gezicht lijkt Sepehri's kijk op de wereld doorzichtig en simpel maar achter deze schijnbare doorzichtigheid vindt de lezer een scherpe, gevoelige en mystieke visie waarin de natuur een centrale plaats inneemt.
Tags:

bloemlezing één dichter
vertaalde poëzie tweetalig (vertaald + oorspronkelijke taal)
Natuurpoëzie
Man
Perzisch
Iraans
Farsi
Twintigste eeuw
Gestorven 19800421
Gestorven aan leukemie