De klank van de voetstappen van het water. [Moderne Perzische poezie, 1]

Sepehri, S.; Seyed-Gohrab, A.A. (vert.)

Uitgeverij Quist, 2006
available in 1-5 days beschikbaar in 1-5 dagen Paperback: EUR 9,95 
'De klank van de voetstappen van het water' behoort tot een van de meest populaire gedichten in Iran. Sohrab Sepehri was zowel een vooraanstaand schilder als een moderne dichter die de natuur verheerlijkt. Zijn poëzie vergroot de onzichtbare aspecten van het leven en plaatst ze op de voorgrond.

Sepehri's aandacht vestigt zich vaak op dagelijkse gebeurtenissen zoals de zonsopgang, het ontluiken van een roos, het zingen van vogels en vooral de stilte. Deze worden met eenvoudig maar kleurrijk taalgebruik beschreven alsof zij voor het eerst gebeuren. De natuurbeschrijvingen zijn tegelijkertijd een kritiek op de manier waarop de mens de natuur verwaarloost en de natuurlijke schoonheden in zijn omgeving negeert.
Tags:

bloemlezing één dichter
vertaalde poëzie tweetalig (vertaald + oorspronkelijke taal)
Natuurpoëzie
Man
Perzisch
Iraans
Farsi
Twintigste eeuw
Debuteerde 1950-1960
Gestorven 19800421
Gestorven aan leukemie