Ik voel deernis met de tuin. [Moderne Perzische poezie, 2] 

Farrokhzad, F.; Seyed-Gohrab, Ashgar (vert., red.)

Uitgeverij Quist, 2006
available in 1-5 days beschikbaar in 1-5 dagen Paperback: EUR 9,95 
Deze gedichten vormen een selectie van de Perzische dichteres Forugh az-Zaman, beter bekend als Forugh Farrokhzad. Zij is een vertegenwoordigster van de twintigste eeuwse Iraanse vrouw die, hoewel geëmancipeerd en intellectueel ontwikkeld, een gevangene is van de traditionele normen van de maatschappij waarin zij leeft.

Farrokhzad bekritiseert de patriarchale en geïdustrialiseerde maatschappij waarin de plaats van zowel vrouw als natuur steeds benauwder wordt. Zij is een van de belangrijkste vernieuwers van de moderne Perzische poëzie die een blijvende invloed heeft gehad op latere dichters. Als persoon is zij een symbool voor de onafhankelijke Iraanse vrouw: een rebel, doorbreekster van taboes, die zich losmaakt van de traditionele rol van de vrouw.

Vertaald door Asghar Seyed-Gohrab.
Tags:

bloemlezing één dichter
vertaalde poëzie ééntalig (in vertaalde taal)
Vrouw
Perzisch
Farsi
Iraans
Twintigste eeuw
Forugh az-Zaman
Forough Farrokhzad
Debuteerde 1950-1960
Gestorven 19670213
Gestorven aan gevolgen van auto-ongeluk