Het verhaal van Orestes : agamemnom ; dodenoffer ; goede geesten. 2e druk

Aischylos, ; Koolschijn, Gerard

Amsterdam : Athenaeum - Polak & van Gennep, 2012
in stockin voorraad Hardback: EUR 26,99 
Het verhaal van Orestes, de enige bewaarde
Griekse toneeltrilogie, toont in een groots lyrisch drama hoe de wet van vergelding plaatsmaakt voor de heerschappij van het recht. Koning Agamemnon, die zijn dochter offerde
voor de Trojaanse oorlog, wordt bij zijn triomfantelijke terugkeer door zijn vrouw Klytaimestra vermoord. Hun zoon Orestes doodt zijn moeder om zijn vader te wreken. Door haar wrekende
geesten achtervolgd vlucht hij naar Athene, waar een nieuwe rechtbank
de keten van de bloedwraak doorbreekt.