Sidebar
Stratelligence Quarterly 1 - november 2011
Omslag Risicowaardering in de publieke sector (SQ1)

Risicowaardering in de publieke sector
R. Reitsma & C.G. van Rhee
Leiden: Stratelligence BV; INDEX Books, 2011
ISBN 9789058000002
ISSN 2212-2796 (print) / 2212-280X (digitaal)
Paperback: EUR 19.90 incl. BTW en porto

Of teken in op de serie tegen de gereduceerde abonnementsprijs:
dit deel EUR 17.50 incl BTW en porto

“Risicowaardering in de publieke sector” is de eerste uitgave van de Stratelligence Quarterly. Deze reeks behandelt vier maal per jaar een maatschappelijk relevant thema uit de praktijk van Stratelligence in een informatieve en toegankelijke brochure.

Deze uitgave is bedoeld als houvast voor een gemiddelde buitenstaander, een betrokken beleidsmaker of besluitvormer om de discussie over de nu actuele discussie over een juiste risicowaardering te volgen en hieraan een goede bijdrage te leveren.ABOUT THE AUTHORS:
Ir. Gigi van Rhee MBA is directeur van Stratelligence; een adviesbureau dat zijn klanten ondersteunt met evidence-based consultancy.
Drs. Roos Reitsma is consultant bij Stratelligence.

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Wat wordt bedoeld met ‘risico’?

2. Waarom is het waarderen van risico belangrijk?

3. Hoe kan risico gewaardeerd worden?

4. Hoe waardeert de overheid risico nu?

5. Problemen met de huidige aanpak bij publieke investeringen

6. Overzicht van gebruikte bronnen


Uit het Voorwoord
De ervaring die wij in de afgelopen vijf jaar hebben opgedaan wilden we graag delen door vanaf nu vier maal per jaar een informatieve en toegankelijke brochure te publiceren. Iedere editie behandelt een maat-schappelijk relevant thema waar onze doelgroep, de kapitaalsintensieve industrie, mee uit de voeten kan.

Dit initiatief past bij onze missie om de BV Nederland vooruit te helpen. Niet alleen door klanten met strategisch advies en onderzoek te helpen bij een weloverwogen en zorgvuldig beslissingsproces, maar ook door onze kennis en expertise te delen in de vorm van publicaties, bijdragen aan congressen, opleiding van studenten en ontwikkeling van bruikbare innovaties. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat betere en beter onderbouwde beslissingen bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

“Risicowaardering in de publieke sector” is de eerste uitgave in deze serie. Het op de juiste wijze waarderen van risico’s staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de publieke sector.

Voorheen was dit onderwerp voor publieke investeringen minder relevant. Immers, de overheid is groot genoeg om diversifieerbare projectrisico’s te dragen en in geval van echte grote tegenvallers deze door belasting-maatregelen op te vangen. De banken– en eurocrisis hebben in dit beeld verandering gebracht. De gevolgen van een beperkt risicobewustzijn in het publieke domein zijn nu voor ieder zichtbaar.

Via een aantal van onze opdrachten heeft Stratelligence te maken gekregen met dit thema. Wat is een juist gebruik van de voorgeschreven discontovoet bij lange termijn investeringen? Hoe weeg je verschillen in macro-economisch risico en flexibiliteit bij het evalueren van projectalternatieven mee? Is het nodig project- en portfoliorisico’s in de afweging te betrekken? Vaak bleek dat verschillen in interpretatie en een ongelijke basiskennis van betrokkenen de discussie over dit onderwerp vertroebelden.

Deze brochure is geen compleet hand- of studieboek op het terrein van het waarderen van risico’s. Wel zet zij een aantal verschillende begrippen en uitgangspunten samenhangend op een rij en geeft aan waar de huidige werkwijze bij het waarderen van risico’s van publieke investeringen tekort kan schieten.

Deze uitgave is bedoeld als houvast voor een gemiddelde buitenstaander, een betrokken beleidsmaker of besluitvormer om de discussie over een juiste risicowaardering te volgen en hieraan een goede bijdrage te leveren. Ik wens u daarom veel leesplezier en een vruchtbare discussie.

Gigi van Rhee,

Directeur Stratelligence
"Prompt delivery and as stated item was in perfect condition. " - Martina Uffer, Gossau, Switzerland

Titel toegevoegd aan winkelwagen